מארז 7 חיות יצירה מקרטון להרכבה עצמית: כל חיה נשלפת מכרטיס קרטון לבן